Skip to main content
home-page
home-page
Ontdek het thema

Groen in straten en op pleinen

Veilig en groen, daar is 't ons hier om te doen

Korte omschrijving

Het Hospitaalplein is op dit moment een wirwar aan verkeer. Met meer groen zoals bloembakken en enkele wegbeschilderingen wordt de verkeersveiligheid op het plein op een speelse manier plein bevorderd. Het plein wordt ineens ook veel groener.

Wat is het totale budget voor jouw idee?

24.000

Wie dient het idee in?

bewoner(s)

Wie krijgt het budget?

district en bewoner/organisatie krijgen elk een deel van het budget en voeren elk een deel uit.

In welke postcodes vindt jouw idee plaats? (meerdere keuzes mogelijk)

2018

Geef wat meer uitleg over de specifieke locatie

Het betreft het Hospitaalplein in het Groen Kwartier, dat rechtstreeks bereikbaar is vanuit de Lange Leemstraat.

Wat ga je doen?

Het is de bedoeling om in overleg met het district door de aanleg van bloembakken en het aanbrengen van speelse wegbeschilderingen de verkeersveiligheid voor elke gebruiker van het plein te garanderen.

Het is een eerste aanzet die door vele buurtbewoners wordt gesteund. Van hieruit zal geëvalueerd worden of dit een goede aanpak is voor het plein of niet. Meer groen kan ook de geluidshinder opvangen en de hitte van het betonnen plein. De vergroening van het plein pakt meerdere problemen aan waarmee het Hospitaalplein te kampen heeft.
Niet enkel aan bloembakken maar bijvoorbeeld ook meer groen tegen de gevels en het ophangen van groenslingers kunnen hiertoe bijdragen.

Vanuit de buurt is er voldoende draagvlak. De vraag is vooral wat mogelijk is vanwege brandweer, hulpdiensten, koerierdiensten, enz..

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

Meer groen, meer rust en meer veiligheid voor fietsers, wandelaars en spelende kinderen.

Welke valkuilen zie je?

Voldoende draagvlak bij de gebruikers van het Hospitaalplein en plaatselijke deelnemers aan de buurtvergaderingen

Wat is het stappenplan?

Door de indiener:
  • Verkeersdruk en -bewegingen in kaart brengen.
  • Buurtvergadering organiseren om ideeën te verzamelen om op een speelse manier wegbeschilderingen aan te brengen waarbij alle omwonenden en gebruikers van het Hospitaalplein op uitgenodigd worden. 
  • Ideeën ter advies voorleggen aan politie en brandweer en evt. aanpassen.
  • Bewoners en gebruikers van het plein tijdig informeren over de komende ingrepen.
  • Groendienst contacteren ivm de aanplanting. 
  • Extra groen permanent onderhouden.
Door het district:
  • Uitvoering van de vergroening en mogelijke ontharding, evt. samen met de buurtbewoners.
  • Opstellen buurtcontract met buurtbewoners voor het onderhoud van het extra groen.


Hoeveel is het budget voor duurzaam materiaal (wat langer meegaat dan een jaar, bv laptop, meubels, fiets…)

20.000

Geef wat meer uitleg over het budget voor duurzaam materiaal

Aankoop van groen, bloembakken, laten aanbrengen van wegbeschilderingen


Hoeveel is het budget voor zaken die gebruikt worden binnen het jaar (bv workshops, eten en drinken, promotie en communicatie,…)?

2.000

Geef wat meer uitleg over het budget voor zaken die gebruikt worden binnen het jaar

Huur lokaal ifv overleg buurt, communicatie, drinken


Hoeveel is het budget voor medewerkers (in dienstverband of freelance, vergoeding voor artiesten of vrijwilligers)

2.000

Geef wat meer uitleg over het budget voor medewerkers

Vrijwilligers, artiesten

Medewerkersbudget: VTE verhouding

vrijwilligersvergoeding, artiestenvergoeding