home-page
home-page
Ontdek het thema

Fietsvriendelijke straten

Iedereen op de fiets - voor een prijsje

Korte omschrijving

Veganation Velonation, Fietsbieb en buurthuis Unik slaan de handen in elkaar om inwoners van district Antwerpen een veilige fiets te bezorgen. Iedereen kan er terecht en met de hulp van de Burgerbegroting kan dat voor een prijsje zijn. Medewerkers krijgen een vrijwilligersvergoeding.

Wat is het totale budget voor jouw idee?

7.500

Wie dient het idee in?

een feitelijke vereniging

Naam van de feitelijke vereniging of vzw

Veganation FV

Wie krijgt het budget?

de bewoner/organisatie krijgt het budget, want voert alles uit (in overleg met district)

In welke postcodes vindt jouw idee plaats? (meerdere keuzes mogelijk)

2018

Geef wat meer uitleg over de specifieke locatie

Veganation Velonation en Fietsbieb richten een gezamenlijk fietsatelier op in een ruimte van Unik, het buurthuis op de Fransenplaats in 2018 Antwerpen.

Wat ga je doen?

In 2023 willen drie partners - Veganation Velonation, Fietsbieb en buurthuis Unik - een gezamenlijke hub voor fietsherstel en -verdeling oprichten in Antwerpen -Zuid.

Veganation Velonation en Fietsbieb vinden elkaar in hun gemeenschappelijke missie: een veilige én betaalbare fiets voor iedereen. Fietsen zijn voor veel personen en gezinnen een zware kostenpost. Opgroeiende kinderen hebben regelmatig nood aan een grotere fiets. De druk op het gezinsbudget is groot. Ook volwassenen kunnen zich vaak geen fiets permitteren. Zelfs tweedehandsfietsen zijn voor kwetsbare personen en gezinnen te duur.
De fietsen die Veganation Velonation wil herstellen, gaan naar volwassen burgers in district Antwerpen waarvan de fiets gestolen is en/of naar personen die zich geen (nieuwe) fiets kunnen veroorloven. De organisatie roept Antwerpenaren op om hun oude fiets te doneren. Vrijwilligers zorgen voor een hoogwaardige fietsreparatie. De fietsen worden gratis verdeeld. Wie wenst, schenkt een vrije bijdrage aan Veganation.

Fietsbieb wil zijn werking uitbreiden in de zuidrand van Antwerpen als uitleendienst voor kinderfietsen voor 3-tot 12-jarigen. Ook Fietsbieb lanceert een oproep voor het inzamelen van kinderfietsen. Vrijwilligers voeren de herstelling uit. De fietsen worden dan uitgeleend aan gezinnen. Dit gebeurt voor 20 euro waarborg en 20 euro lidgeld per jaar. Wordt de fiets te klein? Dan ruilt het gezin de fiets gratis in voor een groter model.

Veganation Velonation, dat in het project het luik volwassenenfietsen voor zijn rekening neemt, en Fietsbieb vonden voor hun missie en werking een geschikte locatie in Buurthuis Unik (Fransenplaats 1, 2018 Antwerpen-Zuid). Unik is een plek waar buurtbewoners, organisaties uit de buurt en ondernemers een plaats krijgen. 

Veganation dient het project in, zorgt voor de rapportage naar het district en coördineert samen met Fietsbieb het project, steeds in samenspraak met Unik. 

Tijdens het projectjaar willen de partners 50 volwassenenfietsen en 30 kinderfietsen ter beschikking stellen.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

Met dit project dragen de partners een steentje bij aan een rechtvaardig en milieuvriendelijk Antwerpen. Door een locatie te delen, worden de middelen (ruimte, materialen, benodigdheden, communicatiemiddelen, inzet van vrijwilligers) op de best mogelijke manier benut. Door te kiezen voor een buurthuis als locatie - Unik in Antwerpen-Zuid - krijgt het project visibiliteit in de buurt en ontstaat een interessante wisselwerking met andere sociale initiatieven. Meer Antwerpenaren, jong en oud, kunnen dankzij het project de fiets op, gratis of tegen een haalbare prijs. Het project moedigt hergebruik van materialen en fietsplezier aan. Duurzame mobiliteit moet voor iedereen haalbaar zijn, wat ook je sociale situatie is. Het project levert een bijdrage aan fietsvriendelijke straten en buurten en een milieuvriendelijke, gezonde stad.

Welke valkuilen zie je?

Het vinden van genoeg helpende handen en vrijwilligers is steeds een uitdaging en een permanente zoektocht doorheen het project. Omdat drie partners samenwerken, kan het netwerk gedeeld worden en is de kans op het vinden van vrijwilligers groter.

Wat is het stappenplan?

  • laatste trimester 2022: locatie klaarmaken
  • afspraken maken over het gedeeld gebruik van de ruimte
  • start van de gezamenlijke werking
  • materiaal, middelen en mensen op elkaar afstemmen
  • communiceren met de buurt en de doelgroep
  • evalueren van het experiment
  • andere partners: Circuit (bv. gezamenlijk deelnemen aan een fietsmarkt van Circuit)


Hoeveel is het budget voor duurzaam materiaal (wat langer meegaat dan een jaar, bv laptop, meubels, fiets…)

800

Geef wat meer uitleg over het budget voor duurzaam materiaal

aankoop materiaal en onderdelen voor de volwassenfietsen


Hoeveel is het budget voor zaken die gebruikt worden binnen het jaar (bv workshops, eten en drinken, promotie en communicatie,…)?

4.380

Geef wat meer uitleg over het budget voor zaken die gebruikt worden binnen het jaar

  • 2.880€: huur atelier bij Unik (12 x 240 euro)
  • 1.500€: werking Fietsbieb (Fietsbieb stuurt hiervoor een factuur naar Veganation)
Fietsbieb vraagt aan gezinnen die instappen 20 euro waarborg. Dat bedrag krijgen ze terug als de fiets intact opnieuw wordt binnengebracht, of het bedrag dient als waarborg voor een volgende 'groeifiets'. Fietsbieb vraagt daarnaast 20 euro ontleengeld per fiets. Deze inkomsten worden volledig gebruikt voor de aankoop van materialen. Voor het luik materialen voor de kinderfietsen vragen we binnen dit project dan ook geen geld.


Hoeveel is het budget voor medewerkers (in dienstverband of freelance, vergoeding voor artiesten of vrijwilligers)

2.320

Geef wat meer uitleg over het budget voor medewerkers

2.320€: vrijwilligersvergoedingen (voor de fietshersteller van Veganation, begeleiding van de fietshersteller, coördinatie en administratie)

Medewerkersbudget: VTE verhouding

vrijwilligersvergoeding