Meer bomen: 272.554 €

Wijkbomenlabo Sint-Andries

Korte omschrijving

Bomen zijn belangrijk in de strijd tegen klimaatopwarming en zorgen voor gezonde lucht. Het wijkbomenlabo meet hoeveel kilogram fijn stof de bomen uit de lucht halen, hoeveel CO2 ze opslaan en hoeveel ton koolstof ze verbruiken voor hun groei. Tegelijkertijd plant het district een wijkboom extra.

Wat is het totale budget voor jouw idee?

21.000

Wie dient het idee in?

een vzw

Naam van de feitelijke vereniging of vzw

Veerkrachtig St. Andries

Wie krijgt het budget?

district en bewoner/organisatie krijgen elk een deel van het budget en voeren elk een deel uit.

In welke postcodes vindt jouw idee plaats? (meerdere keuzes mogelijk)

2000

Geef wat meer uitleg over de specifieke locatie

St. Andries - 2000 Antwerpen

Wat ga je doen?

Wanneer de bladoppervlakte van een boom gekend is, is het mogelijk om te weten te komen hoeveel zuurstof de boom produceert, hoeveel kg CO2 en fijn stof hij uit de lucht haalt en hoeveel koolstof hij op jaarbasis opneemt. Eerst moet de bladoppervlakte van elke boom berekend worden. Met de omtrek van de stam, de stamdiameter en de 'geschatte' hoogte van de boom, kan de bladoppervlakte berekend worden. Met het WijkBOMENLabo willen we een DOE-PAKKET samenstellen voor jongeren uit jeugdverenigingen en scholieren. Uiteraard ook voor iedereen die interesse heeft om deze kennis op te doen. We plaatsen bij een 40-tal grote bomen in de wijk een korte handleiding, zodat iedereen aan deze natuureducatie kan deelnemen. Het is mogelijk de economische waarde en de preventieve impact op de gezondheid van de omwonenden te berekenen. Voor geïnteresseerden kan deze tool aangeboden worden.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

Het feit dat de bewoners en jongeren een beter inzicht verwerven wat betreft het nut en de waarde van meer groen in de stad. Meer bomen in de stad is de toekomst. Ze geven de bewoners veel terug. Ze zorgen voor gezondheid en mentaal welzijn, produceren zuurstof, creëren schaduw en verkoeling bij hittegolven. En er ontstaat biodiversiteit in de stad met vogels en insecten. Eén boom vervangt 10 airco's en zorgt voor energiebesparing. Mooi openbaar groen kan ons sociaal sterker binden. Het brengt mensen dichter bij mekaar.

Welke valkuilen zie je?

Het is belangrijk dat we dit aantrekkelijk, overzichtelijk en bevattelijk/begrijpelijk aanbieden voor een ruime doelgroep.

Wat is het stappenplan?

- Informatie inwinnen bij Natuur en Bos en bij Natuurpunt - Inventaris in de wijk van de geschikte bomenpopulatie en diverse soorten. - Een to do lijst/presentatie opstellen zodat mensen zelf de metingen aan de betreffende bo(o)m(en) kunnen uitvoeren. - We geven lintmeters + werkwijze mee zodat mensen de omtrek en diameter van de boom kunnen berekenen. - Verder leggen we in de presentatie uit hoe ze zelf de waarde van de boom kunnen bepalen. - Tijdens onze lente-en herfsthappening organiseren we een wandeling met opdrachten en op het einde worden de meetresultaten van de verschillende pleintjes gepubliceerd.


Hoeveel is het budget voor duurzaam materiaal (wat langer meegaat dan een jaar, bv laptop, meubels, fiets…)

17.000

Geef wat meer uitleg over het budget voor duurzaam materiaal

aankoop en bedrukking van houten bordjes die we bij de bomen plaatsen lintmeters  2.000
aanplant 1 boom in verharding door district: 15.000


Hoeveel is het budget voor zaken die gebruikt worden binnen het jaar (bv workshops, eten en drinken, promotie en communicatie,…)?

4000

Geef wat meer uitleg over het budget voor zaken die gebruikt worden binnen het jaar

druk en layout van de begeleidende mappen:
promotie en communicatie happenings + rondleiding


Hoeveel is het budget voor medewerkers (in dienstverband of freelance, vergoeding voor artiesten of vrijwilligers)

0

Geef wat meer uitleg over het budget voor medewerkers

nvt

Medewerkersbudget: VTE verhouding

geen personeel

Ondernemingsnummer | enkel nodig voor vzw’s

417504826