home-page
home-page
Ontdek het thema

Experimenteel groen

Drie extreem grijze straten vergroenen met bewoners

Korte omschrijving

Dit project vergroent drie extreem grijze straten in waar nu veel verharding en sluikstort is. Er worden contacten gelegd met buurtbewoners die zich willen engageren maar die weinig of niet via sociale media te bereiken zijn of de weg naar subsidies en de Burgerbegroting niet zelf vinden. Een 3/10de medewerker zet hierop in.

Voeg een leuke foto toe. Dit maakt jouw idee duidelijker en aantrekkelijker voor bewoners!

Wat is het totale budget voor jouw idee?

40000

Wie dient het idee in?

een vzw

Naam van de feitelijke vereniging of vzw

Commons Lab vzw

Wie krijgt het budget?

de bewoner/organisatie krijgt het budget, want voert alles uit (in overleg met district)

In welke postcodes vindt jouw idee plaats? (meerdere keuzes mogelijk)

2000, 2018, 2020, 2030, 2050, 2060

Geef wat meer uitleg over de specifieke locatie

We proberen alle wijken zonder onderscheid van het district Antwerpen te bereiken, maar focussen in 2023 vooral op de ‘grijze en verloeder-en-de’ wijken, wijken met weinig groen en veel sluikstort problemen. We gaan actief zoeken in de wijken naar die mensen die zich willen engageren maar weinig of niet via de sociale media te bereiken zijn.

Wat ga je doen?

Dit burgerbegrotingsproject is het logisch vervolg op de Tuinstratencoalitie die we de voorbije ja-ren vorm hebben gegeven. Samen met de vrijwilligers van de Tuinstraten coalitie gaan we op zoek naar de grijze straten, straten zonder groen in de stad, waar er vaak ook veel afval en sluikstort problemen zijn,en waar momenteel geen trekkers voor vergroening zijn. We gaan er huis aan huis, deur aan deur flyeren en gesprekken houden met de bewoners van de straat om hen te engageren. We geloven in de bottom-up approach: de wil om te vergroenen moet van de bewoners zelf komen, anders is het niet duurzaam. De bewoners van de grijze straten, straten zonder groen, die zich engageren, kunnen nu profite-ren van de Tuinstratencoalitie. De voorbije jaren heeft CommonsLab met de steun van de Bur-gerbegroting de Tuinstratencoalitie uitgebouwd met vrijwilligers die in hun straten aan het vergroenen zijn gegaan. Deze vrijwilligers hebben een massa aan ervaring die we nu kunnen inzetten over het hele district. Niets wordt opgedrongen aan de bewoners van de grijze straten: een vouchersysteem laat hen toe om te kiezen uit het aanbod. Zij kiezen zelf of ze inspiratie en ideeën bij anderen zoeken, een workshop willen bijwonen, ondersteuning bij een activiteit nodig hebben of extra financiële hulp kunnen gebruiken.
 •  Inspiratie bieden we aan in de vorm van een wandeltocht over de biodiverse wijk/straat of als een fietstocht langs de mooie groene straten, gecreëerd en onderhouden door de bur-gers.
 • De workshops zullen onderwerpen behandelen zoals ‘welke planten planten in een boomspiegel’, ‘wat heb je nodig om tegels te wippen’, ‘hoe maak je een fly-er/whatsapp/website voor je straat’.
 • Voor de ondersteuning kunnen ze beroep doen op een expert-vrijwilliger uit de Tuinstra-ten coalitie om hen bv. te begeleiden bij de deur aan deur bevraging in hun straat, om een draaiboek te maken voor het organiseren van een vergroeningsevent in hun straat, of om hen te adviseren bij de beplanting van hun boomvak.
 • gesprekken met de buren, gesprekken met trekkers van de straat zoals uit buurthuis, een religieuze gemeenschap of iemand met een verantwoordelijkheid bv een sociale woningblok, begeleid wonen, woonzorghuis, school…
 • Belrondes in de straten, de persoonlijke benadering is nodig zodat de mensen van de straat goesting krijgen, hen inspraak geven. Zo bewerken we ook dat er nadien groenonderhoud is en de planten water krijgen in de droge periodes.
 • uit de ervaring van 2020 en 2021, hebben we dit jaar een bonboek gemaakt, met op maat praktisch hulp, technische en logistieke hulp, te keuze budget besteding. De bewoners zelf kunnen kiezen wat zij nodig hebben. In ons aanbod (van negen) zit onder andere :
  • Praktisch: We gaan mee van deur tot deur bellen, omdat mensen vaak een drempel voelen om bij onbekenden te gaan aan bellen, zelfs al zijn het hun buren.
  • Praktisch: Workshop bloembollen maken
  • Keuze budget: We organiseren samenaankoop van plantenbakken wat de prijs drukt en wat vooral de zorgen over de logistiek drukt (transport en aarde)
  • Technisch: We komen geveltuintje aanleggen en zorgen voor de logistiek, afvoer van materiaal is bv een grote zorg

Het blijft wel belangrijk om te onderstrepen dat het  samen met de lokale bewoners gebeurt en niet dat we externen uit andere straten doen werken, zij komen enkel om mee te helpen

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

We verbinden de mensen over het hele district. We bouwen samen kennis en ervaring verder uit en delen kennis met elkaar, maar gaan mekaar ook concreet helpen ter plekke. Zo versnellen we de vergroening van gans het district. Doordat we zelf de boer opgaan, de grijze vlekken in de stad gaan bezoeken, zorgen we dat alle straten of wijken mee kunnen doen. In 2023 focussen we op vergroening in de moeilijker bereikbare buurten en zo zorgen we dat het ganse district mee is in de vergroeningsoperatie. We bereiken inwoners en straten die (nog) niet deelnemen aan de Burgerbegroting, omdat ze die niet kennen of niet weten hoe er aan te beginnen. We zorgen er voor dat de middelen van de Burgerbegroting verdeeld worden over alle inwoners van het district. We versterken sociale cohesie op straat/buurtniveau, antwoord op actuele behoefte in het district, zeer brede betrokkenheid, op maat, focus op duurzaam karakter, stimuleren actieve democratie in district. De burgers van het district voelen zich betrokken bij het Klimaatplan van de stad Antwerpen en beseffen dat hun actie bijdraagt aan de nodige klimaatadaptatie acties.

Welke valkuilen zie je?

 • Het tijdsbestek is kort : één jaar
 • De bewoners van de straten die we gaan benaderen, zien mogelijks het nut niet, we hebben nog geen band met hen en ze gaan ons mogelijks niet vertrouwen,
 • De bewoners wonen in armere buurten en hebben heel andere bezorgdheden dan aan een biodiverse en propere buurt te gaan werken
 • De bewoners onderschatten hun eigen engagement en verwachten dat Commonslab alles voor hen gaat doen, terwijl Commonslab hen enkel op weg kan helpen naar de vergroening en een duurzame groene buurt.
 • Eén bewoner wil zich wel engageren maar we krijgen niet voldoende mensen mee

Wat is het stappenplan?

 1. Januari-Februari 2023: Commonslab afbakenen: welke straten, contacten met de burgers
 2.  Maart 2023: Een kernteam van de straat bereidt het straatmoment voor April voor en hierbij zorgen Tuinstraten coalitie en CommonsLab voor praktisch advies en ondersteuning.
 3. April: Straatmoment (Droom of Actie) – op weg naar biodiversiteit en propere straat
 4. September: De burgers bereiden het straatmoment voor Oktober voor en hierbij zorgen de Tuinstraten coalitie en CommonsLab voor praktisch advies en ondersteuning.
 5. Oktober: Straatmoment (Actie) – vergroening in de straat, plant-dag


Hoeveel is het budget voor duurzaam materiaal (wat langer meegaat dan een jaar, bv laptop, meubels, fiets…)

15000

Geef wat meer uitleg over het budget voor duurzaam materiaal

Dit budget wordt voorzien om duurzame materialen voor de deelnemende straten mee te financieren: groenbakken, geveltuinen, duurzame planten, boomspiegels, groenslingers, regentonnen, vuilbakken (i.e. nog te onderzoeken), banken,….


Hoeveel is het budget voor zaken die gebruikt worden binnen het jaar (bv workshops, eten en drinken, promotie en communicatie,…)?

5000

Geef wat meer uitleg over het budget voor zaken die gebruikt worden binnen het jaar

Dit gaat over flyers, affiches om te verspreiden in de straten, en eten en drinken bij ontmoetingsmomenten…


Hoeveel is het budget voor medewerkers (in dienstverband of freelance, vergoeding voor artiesten of vrijwilligers)

20000

Geef wat meer uitleg over het budget voor medewerkers

Een medewerker zal samen met vrijwilligers van de tuinstraten coalitie op zoek gaan naar enkele straten in het district die grijs en verloeder-en-d zijn, waar mensen wonen die tot nog toe de wegen naar de burgerbegroting of andere initiatieven nog ni

Medewerkersbudget: VTE verhouding

30% ofwel 3/10de (gemiddeld 11,4u/week)

Ondernemingsnummer | enkel nodig voor vzw’s

0685.997.262