Skip to main content
home-page
Ontdek het thema

Experimenteel groen

Groen en blauw in de hoogte

Korte omschrijving

Klimplant gaat op zoek naar 3 publieke gebouwen, met een openbare, zichtbare gevel waar ze een groene gevel mogen installeren. Om al dat gevelgroen te ondersteunen zonder juist meer druk te leggen op ons drinkbaar water installeren ze bij  ook regentonnen: hangend en/of staand.

Voeg een leuke foto toe. Dit maakt jouw idee duidelijker en aantrekkelijker voor bewoners!

Wat is het totale budget voor jouw idee?

37700

Wie dient het idee in?

een vzw

Naam van de feitelijke vereniging of vzw

Klimplant vzw

Wie krijgt het budget?

de bewoner/organisatie krijgt het budget, want voert alles uit (in overleg met district)

In welke postcodes vindt jouw idee plaats? (meerdere keuzes mogelijk)

2000, 2018, 2020, 2030, 2050, 2060

Geef wat meer uitleg over de specifieke locatie

nog te bepalen - al gesprekken gaande met organisaties in verschillende wijken, (Kiel, Luchtbal en Dam/2060)

Wat ga je doen?

De stad vergroent, maar huurders en bewoners van appartementen hebben daarbij altijd veel minder mogelijkheden. Via dit project willen we net hen de kans geven om hun omgeving te vergroenen. Op deze manier hopen we ook mensen te bereiken waar budget een belangrijke rol speelt, want ook voor hen biedt groen een meerwaarde. We kiezen voor woonblokken omdat de mensen daar geen eigen tuin of voorgevel bezitten. We vergroenen daar waar de concentratie grijs net het hoogst is. Het uitzoeken welke gebouwen we net onder handen gaan nemen is een deel van het project, we kijken waar de interesse groot is en welke site hier voor in aanmerking komt. Woonhaven is alvast bereid om mee uit te kijken naar locaties.

We bieden een pakket aan bestaande uit groen en blauw: de combinatie van een groene gevel (die wordt geïnstalleerd door Groen Gevels vzw) en voorzien dat zelfde woonblok van voldoende regentonnen om deze gevel (en bij uitbreiding eigen groen) gemakkelijk te onderhouden. We mobiliseren bewoners van een woonblok door op verschillende plekken een infomoment te organiseren: we denken hierbij aan de sociale kruidenier, restaurant de 7 schaken, Saamo Antwerpen,.. We gaan op zoek naar bewoners die mee het contact met de medebewoners en de huisbazen ondersteunen. Wanneer de locaties vastliggen is het aan Groene Gevels vzw en Onze Druppel Telt voor de technische zaken: we werken een groen-blauw plan uit waar iedereen zich in kan vinden. We maken concrete afspraken wat betreft installatie en onderhoud, installeren de groene gevels en de regentonnen. Klimplant vzw zorgt voor alle communicatie, coördinatie en ondersteuning en waar kan zetten we eigen vrijwilligers in om de zaken vlot te laten verlopen. We besteden hierbij ook extra aandacht aan het onderhoud van zowel de groene als de blauwe kant van het verhaal.

Het onderhoud na afloop van het projectjaar zou door de eigenaar opgenomen moeten worden. Dat kan serieus wat kosten teweeg brengen (bv hoogtewerker), en moet dus zeker met de eigenaar/beheerder besproken worden. Qua onderhoud valt zo'n groengevel heel goed mee. De plantkeuze wordt beperkt tot NIET-zelfhechtende planten, ze groeien rond een netvormige klimhulp, en zullen zich niet verder verplaatsen.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

Zo’n groene gevel reikt verder dan bv. een geveltuintje, en zal voor vele mensen het uitzicht veranderen vanuit hun woning of op weg naar het werk. Deze gevels vragen weinig onderhoud en zijn een meerwaarde voor zowel de bewoners als de eigenaren. Bovendien willen we meer aandacht voor alle Antwerpenaren. Iedereen heeft recht of groen en blauw, ook wanneer je minder plek of minder budget ter beschikking hebt. Ook verkoeling van het gebouw zal op termijn een effect en dus zeker een meerwaarde zijn.

Welke valkuilen zie je?

Het bereiken van de bewoners is hier de grote uitdaging. We voeren een sterke communicatie-campagne om hier snel met goede argumenten geïnteresseerden voor te vinden. Ook het organiseren van een gezellig samenkomen met hapjes en drankjes werkt beter dan een droge infoavond.

Wat is het stappenplan?

januari - maart: Communicatie campagne voeren. We zoeken naar de juiste bewoners die mee willen bewust maken en informeren april - juni: gezellige infomomenten organiseren, afspraken maken juli - oktober: de uitvoering: de groene gevels en de regentonnen worden geïnstalleerd.


Hoeveel is het budget voor duurzaam materiaal (wat langer meegaat dan een jaar, bv laptop, meubels, fiets…)

10200

Geef wat meer uitleg over het budget voor duurzaam materiaal

regentonnen 2000 (x3)
schroef-en boormachines 800
ander werkmateriaal: 3400


Hoeveel is het budget voor zaken die gebruikt worden binnen het jaar (bv workshops, eten en drinken, promotie en communicatie,…)?

15500

Geef wat meer uitleg over het budget voor zaken die gebruikt worden binnen het jaar

 • communicatie: €2000
 • organiseren infomomenten € 500
 • aankoop klein materiaal €1500
 • aankoop plantgoed (klimmers) €500
 • transport + opslag regentonnen etc. €1500
 • Installeren groengevel €7500
 • Installeren regentonnen vrijwilligersverg €2000


Hoeveel is het budget voor medewerkers (in dienstverband of freelance, vergoeding voor artiesten of vrijwilligers)

12000

Geef wat meer uitleg over het budget voor medewerkers

 • Uitwerken sterke communicatiecampagne
 • partners contacteren en mobiliseren
 • organiseren gezellige infomomenten
 • in kaart brengen van de locaties
 • zoeken leveranciers,
 • opslagplaats,
 • aankopen materialen
 • coördineren uit te voeren werken en vrijwilligers

Medewerkersbudget: VTE verhouding

20% ofwel 1/5de (gemiddeld 7,6u/week)

Ondernemingsnummer | enkel nodig voor vzw’s

0725718069