De 12 thema's en hun budgetten

aantrekkelijkere pleinen - 110.161€

Binnen dit thema passen ideeën die een plein aantrekkelijker maken met bv zitplekken, speelaanleidingen, kunst of groen.

buurtconcerten en – feesten - 98.241€

Binnen dit thema passen ideeën over lokale optredens en kleinschalige feesten waarop de hele buurt welkom is. Onder andere eten, drinken en artiesten kunnen gefinancierd worden. Er moet aandacht zijn voor gehoorbescherming, voor duurzaamheid (materiaal, opruim,…) en voor betrokkenheid van diverse buren.

cultuur op straten en pleinen - 91.202€

Binnen dit thema passen ideeën die cultuurbeleving in de publieke ruimte stimuleren: kleine tentoonstellingen, graffiti, lokale performances, etc. Er moet aandacht zijn voor duurzaamheid (materiaal, opruim,…).

fietsvriendelijke straten - 127.666

Binnen dit thema passen acties die het fietsen in de stad stimuleren, of ingrepen die fietsen aangenamer maken bv. publieke fietspompen, fietsenstallingen of asfalteren van een straat. Fietspaden of –straten aanleggen mag district Antwerpen niet.

groen in straten en op pleinen - 170.891€

Binnen dit thema passen ideeën die meer of beter groen brengen in de straten en op de pleinen. Bloemen, struiken, planten, in bakken of in volle grond moeten het belangrijkste en meest zichtbare zijn.

kindvriendelijke straten - 85.003€

Binnen dit thema passen voorstellen om een straat of kruispunt kindvriendelijker te maken, bv. met het oog op veiligheid of speelaanleidingen.

klimaat- en milieuprojecten - 109.414€

Binnen dit thema kunnen mensen samen acties ondernemen die het leefmilieu in de wijk verbeteren, of die bijdragen aan bewustzijn rond de klimaatverstoring of het milieu.

meer bomen - 172.284€

Binnen dit thema kan je meer bomen in district Antwerpen laten planten, meestal door het district. De prijs gaat van 200 euro voor een boom in volle grond, tot 20.000 euro als een stukje straat heraangelegd moet worden.

ontharden - 132.038€

Binnen dit thema passen ideeën om stenen of beton uit te breken in straten of op pleinen.

ontmoeting in de buurt - 114.419€

Binnen dit thema passen ingrepen of acties om buurtbewoners lokaal samen te brengen.

tuinstraten en experimenteel groen - 104.312€

Binnen dit thema kan je experimenteren met groen in je straat. Dit kan gaan om een tijdelijke herinrichting van publieke ruimte. Het kan ook gaan om bloembakken, hangmanden, geveltuinen, groenslingers, …. Er moet aandacht zijn voor de mening van de buren en voor duurzaamheid (materiaal, opruim,…).

verkeersremmende maatregelen - 84.369

Binnen dit thema kan je voorstellen doen om het verkeer in je straat af te remmen door sensibilisering of kleine aanpassingen (bv. drempel, versmalling). Flitscamera’s plaatsen of verkeersregels wijzigen mag district Antwerpen niet.