home-page
home-page

Burgerbegroting, evaluatie en bijsturing 2021

Sinds 2014 beslissen de inwoners van district Antwerpen elk jaar over 10% van het districtsbudget, momenteel 1,4 miljoen euro. Bewoners bepalen samen wat ze belangrijk vinden voor hun district en stellen zelf projecten voor. Om de Burgerbegroting nog verder te versterken, werd ze in 2021 grondig geëvalueerd. Die evaluatie leidt tot 5 concrete en ambitieuze bijsturingen.

Speerpunt van participatie in district Antwerpen

De Burgerbegroting is het speerpunt van de participatiewerking van district Antwerpen. Het bestuursakkoord wees daarom op de noodzaak van een grondige evaluatie om de werking te versterken.

Het proces wordt sowieso op regelmatige basis (na elke stap) geëvalueerd om het volgend jaar bij te sturen. Deelnemers en medewerkers geven feedback en de klankbordgroep bespreekt knelpunten. Af en toe duiken ook kritieken op die niet met eenvoudige ingrepen opgelost kunnen worden.

Grondige evaluatie

In de loop van 2021 werd de Burgerbegroting intensief geëvalueerd, in samenwerking met externe professionele experts onder leiding van Joop Hofman van het Nederlandse participatiehuis Rode Wouw. Dit gebeurde op basis van cijfers en met input van vele betrokkenen: deelnemers, college- en raadsleden, klankbordgroep en medewerkers. Uit de evaluatie kwamen 5 concrete verbeterpunten naar voor, zoals het inzetten op een breder bereik, een grotere deelname van individuele indieners en van bepaalde wijken.

Femke Meeusen, districtsschepen voor participatie: “De Burgerbegroting is een fantastisch project van deliberatieve democratie. Het is uniek en werkt inspirerend voor andere besturen. Met deze evaluatie en bijsturing maken we de participatieve werking nóg beter”.

Ambitieuze bijsturing

In hun analyse van de werking schoven de experten verschillende aandachtspunten naar voor. Het districtscollege bevestigde deze aandachtspunten.

District Antwerpen voert 5 ambitieuze bijsturingen door voor een breder bereik, een overzichtelijker aantal thema's en extra betrokkenheid van wijken en buurten die minder deelnemen.

1. Nieuwe aanpak van de eerste stappen

Vanaf 2022 kiezen bewoners thema’s en verdelen ze het geld per thema op één niet-te-missen grootschalig moment eind maart. Er vinden ook kleinere buurtmomenten in de wijken plaats. Het aantal thema’s wordt beperkt tot een 30-tal breder geformuleerde opties, zonder de mogelijkheden voor bewoners te beperken. Uit deze reeks kiezen deelnemers 5 thema’s op het publieksmoment eind maart.

2. Hogere deelname in Luchtbal

De buurtcoaches en het team Burgerbegroting van district Antwerpen werken samen aan een aanpak om tijdens alle verschillende stappen aanwezig te zijn in de wijk en om projectideeën te ondersteunen. Deze aanpak kan in de toekomst ook in andere wijken ingezet worden.

3. Grotere activering van bewoners

District Antwerpen onderzoekt in 2022 de mogelijkheid om alle bewoners met een persoonlijke code uit te nodigen voor de stemming in september, waar de projecten gekozen worden.

4. Meer fair play

Ongewenst stemgedrag (een stem in ruil voor voordelen of beloningen) wordt tegengaan door aanpassingen van het reglement.

5. Extra co-creatie

Door co-creatie te stimuleren gaan mogelijk minder projecten verloren. Vanaf 2023 worden voor geïnteresseerden projectlabs georganiseerd om samenwerking te stimuleren. Daarnaast zal er extra aandacht komen voor niet-gestemde projecten.