Ontharden: 229.140 €

Zuidervelodroom, the missing green link

Korte omschrijving

Tussen de Haantjeslei, het centrale plein van Zuidervelodroom, de Moonstraat, de Markgravelei en Sint-Laureisstraat worden de bestaande plantvakken vergroot. Zo ontstaat er een groene, veilige verbinding tussen de verschillende straten.

Wat is het totale budget voor jouw idee?

60000

Wie dient het idee in?

bewoner(s)

Wie krijgt het budget?

het district krijgt het budget, want voert alles uit (in overleg met bewoners)

In welke postcodes vindt jouw idee plaats? (meerdere keuzes mogelijk)

2018

Geef wat meer uitleg over de specifieke locatie

Zuidervelodroom verbinding Haantjeslei - plein sorteerstraatje - Moonstraat

Wat ga je doen?

Bij de aanleg van de straat tussen Haantjeslei en plein sorteerstraatjes 10jaar geleden was alles verhard, geen streepje groen. Na gesprekken met districtsbestuur werden er bomen aangeplant, plantvakken aangelegd om de straat te vergroenen en het verkeer af te remmen. Het centrale plein van de Zuidervelodroom krijgt binnenkort een groenere make over. En de nieuwe verbinding met de Moonstraat en Markgravelei kreeg van bij de start een groen karakter.

In dit kleine netwerkje willen we met de straat een stap verder gaan en meer ontharden, om zo van de Zuidervelodroom in zijn geheel een groene oase maken. Er zit nog teveel potentieel in de straat. Er is nog ruimte voor groen, voor water … maar ook voor de sociale functie van de straat. De doorsteek wordt druk gebruikt door bewoners in de wijk, buurt. Het is een belangrijke verbinding met Sint-Laureinsstraat en Moonsstraat/Markgravelei. Door de straat te ontharden, nog meer groen aan te planten en regenwater op te vangen en te laten infiltreren zorgen we ervoor dat: - dat de straat geen hitte eiland meer is in de zomer. - fauna, flora en water meer ruimte krijgen. - de doorsteek veiliger en groener is voor de voetgangers, fietsers in de wijk, de buurt. - door plantvakken en ontharde zones slim in te plannen hondenbaasjes ertoe worden aangezet het midden van de straat te gebruiken, weg van de gevels en pakken we zo de overlast van plassende honden aan de voordeuren aan. - de zuidervelodroom in zijn geheel een groene oase is in de buurt, de wijk.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

De straat is niet enkel een oase voor de bewoners. Het is een belangrijke verbinding voor fietsers en voetgangers in de wijk. Door de aanleg van tuinstraat wordt deze verbinding nog aangenamer en veiliger. Zal er meer ruimte zijn voor water, fauna en flora. En wordt de verhitting in de zomer tegengegaan.

Welke valkuilen zie je?

Voor het leeghalen van de sorteerstraatjes komen meermaals per dag vrachtwagens langs. Hun omvang in combinatie met te hoge snelheid zorgt ervoor dat het groen in de straat kwetsbaar is en het hard te verduren heeft in de bochten. Het groen zal voldoende, robuust afgeschermd moeten worden op plaatsen waar de weg een bocht maakt om het groen de kans te geven om te groeien. De zuidervelodroom wordt druk bezocht met honden. Om groen in de bijkomende en bestaande plantvakken kansen te geven om te groeien en om te vermijden dat ze als plas/poep zone worden gebruikt zal er een afscherming moeten geplaatst worden.

Wat is het stappenplan?

  • Bevraging bij de bewoners en opmaak van potentieplan: door bewoners.
  • Opmaak plan: door district
  • Terugkoppeling inrichtingsplan + afspraken welke deelopdrachten door bewoners kunnen uitgevoerd worden: door district + bewoners
  • Aanleg: door district, met hulp van bewoners voor afgesproken deelopdrachten


Hoeveel is het budget voor duurzaam materiaal (wat langer meegaat dan een jaar, bv laptop, meubels, fiets…)

60000

Medewerkersbudget: VTE verhouding

geen personeel