home-page
home-page
Ontdek het thema

Experimenteel groen

De Groene Jacob: groene gevel en experimentele groene fietsenstalling

Korte omschrijving

Basisschool De Kleine Jacob is binnenin volledig gerenoveerd, maar de buitengevel is nog saai grijs en oogt versleten. De school legt samen met de buurt een groene gevel aan en installeert regentonnen om het groen te onderhouden. Er komt ook een experimentele groene fietsenstalling. Een freelancer werkt hier 4u per week aan.

Voeg een leuke foto toe. Dit maakt jouw idee duidelijker en aantrekkelijker voor bewoners!

Wat is het totale budget voor jouw idee?

61800

Wie dient het idee in?

een vzw

Naam van de feitelijke vereniging of vzw

Centraal Katholiek Schoolcomité van Antwerpen

Wie krijgt het budget?

de bewoner/organisatie krijgt het budget, want voert alles uit (in overleg met district)

In welke postcodes vindt jouw idee plaats? (meerdere keuzes mogelijk)

2000

Geef wat meer uitleg over de specifieke locatie

Frans Halsplein, over de hele lengte van de gevel, links en rechts van de ingang.

Wat ga je doen?

Groen:
 • Minstens 2 regentonnen voor de gevel  installeren. Zo wordt het regenwater van het dak van de school gedeeltelijk opgevangen en verdwijnt niet langer in de riool, maar kan onmiddellijk worden gebruikt voor het aangeplante groen.
 • de bestaande haagstruiken eventueel deels verwijderen, en (gedeeltelijk eetbare) kruiden, planten en bloemen aanplanten en klimplanten tegen de gevel plaatsen. Dit zorgt voor een verkoeling en waterinfiltratie.
 • afhankelijk van advies brandweer: een deel van de straat ontharden
 • We willen dat dit project ingebed is in de buurt en gedragen wordt door alle betrokkenen. De school doet dit dus niet alleen, maar ook samen met de buurtbewoners en buurtcomité Stadscampus, De Grote Robijn (Emmaus), de Loodsen en Arktos waarmee de speelplaats gedeeld wordt. Daarnaast werken we samen met Klimplant, Rooilijn en ‘Onze druppel telt’ om alles gestroomlijnd te laten verlopen en kwalitatief uit te voeren.
 • De bestaande groenzone tegen de gevel  kan een andere beplanting krijgen, voorwaarde is wel dat de school dan instaat voor het onderhoud de komende jaren. Hiervoor maken we een buurtcontract op.
 • De huidige  haag volledig verwijderen wordt afgeraden. Enerzijds omdat je dan groenvolume verliest en aanderzijds omdat de ervaring leert dat lage onderbeplanting weinig kans heeft aangezien het hier de studentbuurt is. Een groene gevel is wel mogelijk achter de haag met gevelbegeleiding. Of misschien kunnen jullie de haag deels verwijderen, en tussenin blokken andere beplanting zetten?
 • Om de verharding aan te passen (weggetje wat te versmallen op sommige onderdelen) zullen we eerst moeten afstemmen met de brandweer.
fietsenstalling:
 • onderzoeken of de brandweer deze doorgang nodig heeft
 • ontwerpen van een modulair model groene fietsenstalling door Rooilijn. De stalling is niet afsluitbaar, maar wel zo groen mogelijk.
 • aftoetsen met district Antwerpen
 • afspraken maken over onderhoud van zowel groen als technische installatie, zowel op korte als langere termijn
 • opvolging in kader van onderzoek Vlaamse Bouwmeester

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

De buurtbewoners kunnen ook gebruikmaken van het opgevangen regenwater om hun eigen gevelplanten water te geven. Zij mogen ook mee beslissen hoe de geveltuin wordt aangelegd en welke planten er worden voorzien en deze mee planten en onderhouden. Dit zorgt voor meer sociale cohesie en samenhorigheid. Veel kinderen uit de nabije straten zitten op de school en leren zo over milieu en tuinzorg. Dit project sluit nauw aan bij  het vak oriëntatie op de wereld en milieuzorg. Regenwateropvang, gevelgroen en ontharding helpen de gevolgen van de klimaatopwarming tegen te gaan. Dit project sluit ook aan bij de huidige plannen van buurtbewoners om de Korte Sint Anna straat te vergroenen met groenslingers, bloembakken en beplanting in de boomvakken.

meer plek om fietsen veilig en droog te stallen, voor bewoners van de buurt en bezoekers van de school. Het modulaire ontwerp van Rooilijn past mooi op het plein.  Het sluit aan bij de bestaande speelelementen en heuveltjes en zou het zicht op de nieuwe groene gevel perfect aanvullen. Het belang van het speelse en groene karakter is voor de school en de buurtbewoners erg belangrijk.

Welke valkuilen zie je?

Ook na de aanleg moet dit groen onderhouden worden door de school en de buurt. Dit vraagt een engagement van velen op een lange termijn. Ook is er een aanzienlijke kans op vandalisme en sluikstorten (studentenbuurt).

- mogelijk overlast op en rond de fietsenstalling
- onderhoud van groen en van technische installatie: in projectjaar met middelen Burgerbegroting, nadien af te spreken

Wat is het stappenplan?

1. Buurt, ouders en andere partners uitnodigen op een infomoment om ideeën te verzamelen en iedereen te motiveren om samen aan het project te werken + organiserende kernteam bepalen (ongeveer 5 mensen)
2. Plan tekenen samen met Klimplant.
3. Tweede info ronde op basis van plan, eventueel nog aanpassen nav opmerkingen
4. Regentonnen laten plaatsen
5. Haag (gedeeltelijk) verwijderen, Stenen uitbreken, bloembakken en borders plaatsen, stalen kabels om de klimplanten te begeleiden op de gevel (klimhulp)
7. Plantdag met de buurt en de school (ideaal in maart?)
8. Slotfeest op het plein en op de speelplaats


Hoeveel is het budget voor duurzaam materiaal (wat langer meegaat dan een jaar, bv laptop, meubels, fiets…)

55500

Geef wat meer uitleg over het budget voor duurzaam materiaal

minstens 2 regentonnen, aankoop planten, potgrond, bevestigingsmateriaal klimplanten, afboording, uitbreken straatstenen

fietsenstalling met groendak ontwerpen, plaatsen, beplanten en onderhouden (48.000 euro)
enkele nietjes op plein (2000 euro)


Hoeveel is het budget voor zaken die gebruikt worden binnen het jaar (bv workshops, eten en drinken, promotie en communicatie,…)?

1300

Geef wat meer uitleg over het budget voor zaken die gebruikt worden binnen het jaar

flyers en posters, infoavond en participatiemomenten organiseren, slotfeest


Hoeveel is het budget voor medewerkers (in dienstverband of freelance, vergoeding voor artiesten of vrijwilligers)

5000

Geef wat meer uitleg over het budget voor medewerkers

ongeveer gedurende 6 maanden voor 1 dag in de week, medewerker bij Klimplant op factuur

Medewerkersbudget: VTE verhouding

20% ofwel 1/5de (gemiddeld 7,6u/week)

Ondernemingsnummer | enkel nodig voor vzw’s

0406726146