Skip to main content
home-page
home-page
Ontdek het thema

Alle niet gekozen projecten

Drie pleinen als gemeenschappelijke voedselbos/tuinen

Korte omschrijving

Drie pleinen in district Antwerpen worden tijdelijk omgetoverd tot een groene, eetbare voedsel- en ontmoetingstuin. Alles wordt opgebouwd in samenwerking met de buurtbewoners. Gedurende enkele dagen of weken zijn er activiteiten gepland rond het thema ‘gemeenschappelijke voedselproductie in de stad’. Een 30% medewerker werkt dit uit. 

Wat is het totale budget voor jouw idee?

40000

Wie dient het idee in?

een vzw

Naam van de feitelijke vereniging of vzw

Commons Lab vzw

Wie krijgt het budget?

de bewoner/organisatie krijgt het budget, want voert alles uit (in overleg met district)

In welke postcodes vindt jouw idee plaats? (meerdere keuzes mogelijk)

2000

Geef wat meer uitleg over de specifieke locatie

We zoeken 3 pleinen in het district Antwerpen waar we met onze installatie welkom zijn. Idealiter zoeken we naar een logische spreiding over het district. Bij het ontwerp van de installatie gaan we opzoek naar een vorm/groote/concept waardoor we andere gebruikers en activiteiten niet of weinig tot last zijn.

Wat ga je doen?

We willen in samenspraak met stad en district onderzoeken wat er mogelijk is van tijdelijke en permanente vergroening van 3 pleinen in het district Antwerpen. We willen met inwoners van het district Antwerpen een tijdelijke groene en eetbare oase bouwen in het midden van versteende plekken/pleinen. We ontwerpen een tijdelijke voedseltuin die bestaat uit eetbare bomen, struiken en planten. Daaraan koppelen we ook tijdelijk een centrale ontmoetingsplaats met een dak (voor regenwateropvang) die dienst zal doen om verschillende activiteiten te faciliteren.

We denken hierbij aan workshops rond koken en voedselverwerking, volkskeukens, een open voedselraad, lezingen over voedsel in de stad en het eetbaar vergroenen van de stad, screenings van films,…

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

We willen een positieve dynamiek creëren in het district Antwerpen, tussen de inwoners, het district en de stad. De komende jaren zal het klimaat nog extremer worden. We moeten ons samen weren tegen hitte, overstromingen,… Als we nog meer allemaal gaan samenwerken, dan kunnen we de transitie naar een heel aangename stad verder versnellen. Dat is in ons gemeenschappelijk belang. De installatie zal zo ontworpen worden dat deze verplaatsbaar is naar andere wijken en pleinen in de toekomst. We betrekken buurtbewoners, scholen, kunstenaars, passanten,…

Welke valkuilen zie je?

  • Er is technisch weinig mogelijk
  • We krijgen geen toestemming
  • Middelen zijn beperkt voor een gigantisch plein
  • Beheer van het groen; hoe geraken we aan voldoende regenwater,…

Wat is het stappenplan?

  • Stap 1: Opstart van een stuurgroep die proces vormgeeft, monitort, bijstuurt, evalueert
  • Stap 2: Mobilisatie. We gaan zoveel mogelijk op zoek naar ideeën.
  • Stap 3: Praktische, logistieke voorbereiding incl. bouwen
  • Stap 4: Reeks activiteiten op het Operaplein die allemaal gelinkt zijn aan het thema vergroening, voedsel, klimaat, …
  • Stap 5: Evaluatie


Hoeveel is het budget voor duurzaam materiaal (wat langer meegaat dan een jaar, bv laptop, meubels, fiets…)

15.000

Geef wat meer uitleg over het budget voor duurzaam materiaal

We willen investeren in zo duurzaam mogelijke materialen: groenbakken, geveltuinen, overlevende planten, boomspiegels, groenslingers, regentonnen,…. Alles wat niet permanent op de pleinen kan blijven krijgt een bestemming in diverse wijken van het district. De installatie kan achteraf doorreizen naar andere pleinen of locaties op vraag van wijken, buurten, organisaties.

Doorheen het projectjaar zal de installatie worden onderhouden door buurtbewoners en medewerkers van Commonslab vzw. Na het projectjaar zoeken we locaties waar deze installatie kan doorreizen.


Hoeveel is het budget voor zaken die gebruikt worden binnen het jaar (bv workshops, eten en drinken, promotie en communicatie,…)?

5.000

Geef wat meer uitleg over het budget voor zaken die gebruikt worden binnen het jaar

Dit gaat over website, flyers, affiches, catering, workshops, sprekers voor lezigen, vergoedingen voor vertoningen van films, …


Hoeveel is het budget voor medewerkers (in dienstverband of freelance, vergoeding voor artiesten of vrijwilligers)

20.000

Geef wat meer uitleg over het budget voor medewerkers

Een deeltijds medewerker zal actief in gesprek gaan met district, stad, Opera, De Lijn, buurtbewoners, kunstenaars, burgercollectieven, sociale organisaties en passanten op het operaplein… We onderzoeken wat er toch mogelijk is; technisch, praktisch,...

Medewerkersbudget: VTE verhouding

30% ofwel 3/10de (gemiddeld 11,4u/week)

Ondernemingsnummer | enkel nodig voor vzw’s

0685.997.262